Chyba:
Zbory Kosice
Prosim, nainstalujte Flash Plugin
Hľadaj: Filter:

1.12.2015
Sobota s hosťom - Erik Kormoš
V sobotu, dňa 21.11.2015 bol našim hosťom kazateľ Evanjelia, br. Kormos Erik, so svojimi dvoma synmi.
Náš milý zahraničný hosť nám poslúžil kázaním z Božieho slova počas sobotného dňa a pri tejto príležitosti sme si dovolili osloviť ho krátkym interview, aby sme ho bližšie spoznali. :)
23.11.2015
08 Čas na trvalý mier - Troy Smith
Čo nám o nebi hovorí Ježiš? Aké to tam bude? Kde je nebo? Kedy pôjdeme do neba? Čo sa musí zmeniť kým pôjdeme do neba? Nové telá? Budeme žiť v nebi celú večnosť? Ako je opísaný Nový Jeruzalem? Čo budeme robiť na novej zemi? Ako nám nebo pomáha žiť pre Boha už teraz?

Posledná, ôsma prednáška z cyklu "Nastal čas...", ktorý sa konal 9-17.10.2015 v modlitebni CASD ...
23.11.2015
07 Čas nasledovať Ježiša - Troy Smith
Čo Boh žiada od všetkých ľudí? Kroky k večnému životu, ktoré predchádzajú krst. Čo krst znamená a čo predstavuje? Spôsob krstu. Akým spôsobom bol pokrstený Ježiš. Baptistéria prvých kresťanov. Kedy sa zmenil spôsob krstu. Je vhodné byť znovu pokrstený? Boli ste pokrstení ako Ježíš?

Siedma prednáška z cyklu "Nastal čas...", ktorý sa konal 9-17.10.2015 v modlit ...
23.11.2015
06 Definitívne rozhodnutie - Troy Smith
Super-veľmoci v proroctvách. Svetové ríše predpovedané v proroctvách 2. a 7. kapitoly knihy Daniel. Prorocké symboly popisujúce kráľovstva. Historické fakty a ich prorocké preodobrazy. Malý roh - podivný kráľ a jeho popis. Šelmy zo Zjavenia 13. kapitoly a obdobie 1260 rokov. Desať charakteristík malého rohu a šelmy.

Šiesta prednáška z cyklu "Nastal čas...", ktorý sa k ...
23.11.2015
05 Päť krokov k pravde - Troy Smith
Ako prišlo rozdelenie do kresťanstva? Spájanie pohanstva a kresťanstva. Pokrstené pohanstvo. Obrazy dvoch žien v Zjavení. Symbol "Veľkého Babylonu". Ako identifikovať ženu "smilnicu"? Jej charakteristické črty. Kto je ešte súčasťou "Babylonu"? Môžeme identifikovať "čistú ženu" zo Zjavenia? Jej päť hlavných vlastností.

Piata prednáška z cyklu "Nastal čas...", ktor ...
23.11.2015
04 Boží návod na šťastný život - Troy Smith
Zákony a Satanova stratégia. Na čo slúži zákon? Môže byť zákon zmenený? Kto sa pokúsil zmeniť zákon? Prečo by Satan chcel zmeniť "čas" odpočinku? Štvrté prikázanie Božieho zákona a jeho súvis s evolučnou teóriou. Sobota ako pamätník dvoch základných a najdôležitejších skutočností. Sobota v kalendároch, jazykoch, astronómii. Čo hovorí Biblia o prvých kresťa ...
23.11.2015
03 Čas príchodu veľkého kráľa - Troy Smith
Každý 25. verš v Biblii hovorí o druhom príchode Ježiša Krista. Čo je dôvodom jeho opätovného príchodu? Aké udalosti mu budú prechádzať? Do ktorej časti sveta sa Ježiš vráti? Spôsob a okolnosti jeho príchodu. Zhromaždenie žijúcich a vzkriesenie mŕtvych spravodlivých. Čo sa vtedy stane s tými, ktorí nenasledovali Krista? Čo znamená príprava na túto udalosť?

Tre ...
23.11.2015
02 Pohľad za oponu - Troy Smith
Vojna v nebi, Lucifer a jeho pád alebo vzbura v nebesiach. Biblický popis jeho zámerov a spôsobu boja v konflikte s Božou vládou a jej princípmi. Ako sa v tomto vesmírnom konflikte ocitla Zem? Ako sa tento konflikt prejavuje v tvojom živote? Ako sa prejavil v živote Babylonského kráľa Nabuchodonozora? Udalosti z 3. a 4. kapitoly Danielovej knihy. Aké sú štyri biblické kroky k več ...
23.11.2015
01 Istota v neistom svete - Troy Smith
Dnešok v biblických proroctvách. Ako porozumieť proroctvám, symbolom? Aký účel majú proroctvá a prečo ich Boh nechal zaznamenať? Daniel 2. kapitola a predpoveď svetových ríš tak, ako sa objavili na scéne svetových dejín; historické a archeologické fakty. Čo majú spoločné Karol Veľký, Napoleon a Hitler? Čo predpovedá nenaplnená časť tohto proroctva?

Prvá predná ...
7.11.2015
Už čoskoro príde náš Pán.... !
Pzývame všetkých k spoločným stretnutiam počas modlitebného týždňa v dňoch 7.-14. 11.2015 o 18:00 v priestoroch modlitebne CASD na Tajovského 8 v Košiciach.
6.11.2015
Mobilný odber krvi v komunitnom centre
Stalo sa už dobrou tradíciou, že sa každoročne na jar a na jeseň sa vyhlasuje v oboch košických zboroch CASD akcia - dobrovoľný odber krvi, ktorý sa realizuje v spolupráci s NTS FNLP Košice.
5.11.2015
Falošní proroci - Stanislav Bielik
Ako sa niekto môže stať falošným prorokom? Čo je na to potrebné? Nadprirodzené prejavy nejakého ducha? Kedy môžeme povedať: "Pán Boh mi ukázal"? Kázanie na tému 1Kr 13. Starozákonné príklady takýchto prorokov. Ako by ste rozpoznali pravého a falošného proroka, ak by sa postavili vedľa seba a obaja prorokovali?

Stanislav Bielik pôsobí už niekoľko rokov ako kazateľ a ...
30.9.2015
Nastal čas... - Troy Smith
Pozvánka na cyklus prednášok Nastal čas...

kedy: 9-17.10.2015
vždy o 18:00
kde: Tajovského 8, Košice

Prednáša evanjelista Troy Smith. Troy Smith je absolventom evanjelizačnej školy PEACE v severnom Anglicku. Svoje skúsenosti získal ako biblický pracovník v projekte Mission To The Cities (Misia pre veľkomestá).
V rámci svojej služby sa túži zdieľať o vzácne pravdy B ...
11.7.2015
Stretnutie adventistov v Kecerovciach
Dňa 11.07.2015 sa uskutočnila spoločná Bohoslužba v Kecerovciach. Stretnutie brata a sestier prebehlo v príjemnej atmosfére a na oslavu Pána nebies. Štúdium sobotných úloh, kázanie Božieho Slova, spievanie duchovných piesní obohatilo členov zboru adventistov siedmeho dňa a povzbudilo navzájom.
2.6.2015
Príprava - Bohumil Kern
Poznáte úlohu skorého a neskorého dažďa? Ktorý z nich súvisí so zbavovaním sa hriechu? Ako vnímame blízkosť príchodu Ježiša Krista? Chodíme do zboru aby sme slúžili, alebo aby nám slúžili? Myslíme na vlastné spasenie alebo službou sa snažíme priblížiť k ľuďom, ktorí sa uberajú do zahynutia? Sleduješ kroky, ktorými ťa Duch Dvätý vedie k bezhriešnosti?

Bohu ...
1.6.2015
Všetkému sa priblížil koniec - Bohumil Kern
Zamyslenie na tému 1Petr 4:7-11. Prečo ešte neprišiel koniec všetkého? O modlitebnom živote. Sú veci, ktoré Pán Boh nemôže robiť bez našich modlitieb? Dá sa láska prejaviť bez bolesti, sebaobetovania, odopierania si? Zjavujeme alebo skresľujeme Boží charakter? Si ochotný dnes urobiť radikálne rozhodnutie skončiť s hriechom a sebeckým životom?

Bohumil Kern je novozvole ...
28.5.2015
Návšteva v Osvienčime
Dňa 28.06.2015 bude návšteva v Osvienčime spojená s prehliadkou troch táborov so sprievodcom, ktorý nás oboznámi s rôznymi zaujímavosťami. Koncentračný táborový komplex sa nachádza kúsok od slovenských a aj českých hraníc. Cesta bude trvať najviac 4,50 hodiny. Samotná prehliadka so sprievodcom bude o 13,00 hod. do toho času budeme prechádzať inými prehliadkami.Je p ...
21.5.2015
Guláš na Ťahanovských lúkach
Dňa 5. júla sa uskutočnil zborový guláš. V kotli sa varili dva guláše. Jedem mäsový a druhý vegetariánsky. Prítomní mali rôzne súťaže, hry čo ich vzájomne priblížilo k sebe. Neodradila ich ani veľká teplota a lúče slnka.
21.5.2015
Uvedenie nového kazateľa
V sobotu 23.05.2015 nový predseda casd Bohumil Kern uvedie pre košický zbor nového kazateľa Olivera Popoviča, ktorý nás povedie v ďalších rokoch. Stretnutie sa bude niesť v Duchu a pri obedňajšom pohostení. Každý je vítaný!
18.4.2015
100 dní modlitieb
Adventisti začínajú 100 dní modlitieb od 25 marca 2015 do 11 júla 2015

Môžu sa stať veľké veci

To, čo sa mohlo odohrať v roku 1901, sa môže stať v roku 2015! Ježiš nás pozýva, aby sme sa zjednotili a prosili o to, aby svojou mocou vstúpil do sŕdc jednotlivcov a aby prišiel vytúžený deň Jeho príchodu.

Pozvite svoju rodinu, priateľov a členov zboru, aby sa prip ...
6.4.2015
Pozvánka kresťanského domova na víkend
V dňoch 24.04. - 26.04.2015 v zariadení Škola v prírode v Kysaku
sa uskutoční stretnutie manželských párov. V prípade potreby môžu
byť aj deti. Hosťom kresťanského domova bude brat Aleš Zástera.
5.4.2015
Pamätaj - Sarah Draget
Pieseň o krásnych chvíľach odpočinku, ktoré ponúka siedmy deň - sobota, o požehnaní Božích prikázaní, o trpezlivosti svätých, ktorí zachovávajú prikázania Božie a vieru Ježišovu. No na druhej strane pieseň odhaľuje odveký boj proti pamätníku stvorenia i posvätenia a vyzýva tých, ktorí milujú Boha, aby zachovávali jeho prikázania.

Sarah Draget je mladá spevá ...
14.2.2015
Pozvánka na prednášky: Posledné slová ľuďom
dátum: od 18.02.2015
každú stredu
čas: 17:00
kde: Hlavná 68,

Čo hovorí Biblia o konci dejín?
Apokalypsa: Posledné slová ľuďom, ukazujú smer, dávajú nádej, prinášajú víťazstvo, to všetko sa dozviete na prednáškach, ktoré začínajú od 18.02.2015 vždy v stredu o 17,00 hod. na Hlavnej 68, 1 poschodie. Na prednáškach ste vítaní a vstup je voľný. Prednášajúci ...
14.2.2015
Pozvánka na kresťanský domov
Milé sestry a bratia,
sme radi, že za krátky čas sa budeme môcť opäť intenzívnejšie stretávať v kruhu našich rodín či v zborových spoločenstvách.
Tento raz to chceme učiniť v rámci týždňa kresťanského domova, ktorý bude prebiehať od 22.02. 2015. Téma prednášok na tento rok nesie názov „Evanjelium vzťahov".
Svojím obsahom a zameraním sa prednášky dot ...
8.2.2015
Návšteva brata Karola Badinského
Košický zbor je bohatý na návštevy, ktoré prichádzajú z rôznych kútov Slovenska i Čiech a tak nás navštívi aj brat Karol Badinský, ktorý s nami prežije požehnanú sobotu dňa 14.02.2015, ktorého motto je:

„Nikdy sa nevzdávaj, Božia milosť je najväčšia sila vo vesmíre.“
8.2.2015
Návšteva brata Žaluda
Po návšteve bývalého riaditeľa brata Svrčka, nás navštívil tiež bývalý riaditeľ Teologického seminára brat Žalud dňa 07.02.2015. Previedol nás kázaním čo vidíme za súžením Ž 42/4,6, poobede sme počuli kázeň Luk. 4/16-30 a po krátkej pauze sme rozoberali „Kázanie na hore“. Pre mnohým z nás to bolo prispením do nášho života.
8.2.2015
Návšteva brata Moskalu z Bangladéša
V dňoch 31.12.2014 a 02.01.2015 náš zbor navštívil brat Milan Moskala, misionár, ktorý pôsobí v Bangladéši. Jeho kázanie bolo o tom, že každý kresťan žije 1 deň, pretože každý umiera svojmu ja a odovzdáva sa do rúk Ježiša Krista. Celý vesmír Ho chváli, iba ľudia na zemi Ho nepoznajú. Tak príďme k nemu a zostaňme v Ňom.
Návšteva brata Moskalu obohatila skúsenos ...
29.1.2015
Návšteva z Teologického seminára
Koniec januára je Košický zbor prínosom nášho brata L. Svrčka, ktorý bol riaditeľom na Teologickom seminári na Sázave. Doobedu nám kázal Božie Slovo a po obede bolo stretnutie bratov a sestier vedeniu správneho kázania. Stretnutie bude pokračovať aj v nedeľu doobeda.
29.1.2015
Odovzdávanie kníh
Odovzdanie kníh a poďakovanie laickým kazateľom, ktorý sa podieľajú na kázaní adventistov siedmeho dňa, pre ktorých je toto kázanie pravým pokrmom čiže chlebom a prameňom živej vody. Prajeme im hojnosť Božieho požehnania a ten správny pokrm pre Boží ľud, ktorý sa potrebuje sýtiť tým pravým chlebom a vodou života.
17.1.2015
Prednášky o stvorení - Mgr.Libor Votoček
V časovom rozmedzi naše mesto navštívy Mgr. Libor VOTOČEK, ktorý je spoluautorom a realizátorm unikátnej putovnej vedecko-historickej výstavy, ktorá nás vovedie do knihy Genesis a odhalí nám množstvo vecí počas celého životného príbehu našej zemi.
Prednášky sa ponesú v duchu slova, premietania, kvízu a skvelej atmosféry.
20.11.2014
Začiatok bolestí a súženia - Emanuel Baek
Chyby Izáka a Rebeky, ktoré ovplyvnili chod ďalších udalostí. Bolesti v živote prichádzajú následkom nesprávnych rozhodnutí. Jakobove klamstvá. Jakob oklamaný podobným spôsobom. Čo človek seje, to bude aj žať. Bojíme sa viac o to, či nás niekto prichytí, alebo o to, či konáme správne? Pokánie iniciované Božou dobrotou. Návrat domov.

Emanuel Baek je známy ako eva ...
20.11.2014
Lekcia o láske a živote - Emanuel Baek
Jakob sa stretáva s Bohom. Osamelosť. Mojžiš, márnotratný syn. Pravé obrátenie. Čo znamená rebrík? Stúpame po priečkach kresťanského rastu? Aké sú vonkajšie znaky obrátenia. Keď stretneme Boha v Bételi, nemusíme sa báť budúcnosti. Pamätníky Božích zázrakov. V živote nie sú náhody. Ráchel, Lea. Fyzická krása a vnútorná krása. Podmienky požehnaného manželstv ...
20.11.2014
Cena prvorodenstva - Emanuel Baek
Význam mena Ezau - červený. Edom - symbol Božích nepriateľov. Jakob - ľstivý pätár.
Princíp výkladu Biblie. Zákon prvého výskytu. Lovec vs. pastier. Čo znamená žiť vierou v stane? Rodné právo. Dedičstvo požehnania. Momenty slabosti. Trpezlivosť. Môže pokušenie prísť aj od najbližších?

Emanuel Baek je známy ako evanjelista spoločnosti Amazing Facts, pričom pr ...
20.11.2014
Dve žatvy - Emanuel Baek
Polarizácia sveta na dve skupiny. Ľudia, ktorí prijímajú znamenie šelmy. Iná skupina. 144000. Identifikačné znamenie Božieho ľudu poslednej doby. Nová pieseň. Posolstvo troch anjelov hlásané a prežívané v živote. Obilie a hrozno. Proces prípravy pre žatvu. Duchovná smrť a duchovný rast. Ovocie.

Emanuel Baek je známy ako evanjelista spoločnosti Amazing Facts, pričom pr ...
19.11.2014
Zdravotné prednášky - David Meiß
Pohľad na prevládajuce neduhy modernej doby a na metódy ich prevencie a liečby.
Závislosti, duševné choroby, rakovina, zrakové problémy, ale aj krása dokonalého zdravia a prírodná kozmetika... Veľký spor prebieha aj v ooblasti zdravia.
Chcete sa stať zdravotným misionárom? Pozrite sa na princípy tejto práce.

David Meiss je zdravotný misionár z Nemecka, ktorý pôsobí p ...
19.11.2014
Osobná skúsenosť - David Meiß
Vypočujte si dramatickú životnú skúsenosť mladého človeka, ktorú zažil keď sa stretol s Ježišom. Sledujte ako sa z drogovo-závislého zástancu tvrdej hudby môže stať zdravotný misionár s cieľom vyslobodzovať ľudí z otroctva hriechu a chorôb.

David Meiss je zdravotný misionár z Nemecka, ktorý pôsobí po celom svete. Špecializuje sa liečbu prírodnými prostriedkami ...
18.11.2014
Povolanie a vyvolenie - Emanuel Baek
Vyvolenie Jakoba pri narodení. Polovanie Jeremiáša, Cýra, Jána Krstiteľa... Vnímate Božie povolanie pre konkrétnu úlohu vo vašom živote? Vyvolenie nie je zárukou spasenia. Miluje Pán Boh rovnako každého?
Zaručuje nám Boh život bez bolestí? Výchova potrebná pre večnosť.

Emanuel Baek je známy ako evanjelista spoločnosti Amazing Facts, pričom prednášal vo viac ako 25 ...
18.11.2014
Čo znamená čakať na Boha? - Emanuel Baek
Pohľad na život patriarchu Jakoba. Zmena mena. Význam mena Jakob a mena Izrael. Poučenia pre poslednú dobu. Čas súženia Jakobovho. Boh Abrahámov, Izákov, a Jakobov. Paralely medzi Jakobom a Ježišom. Modlitba za druhých. Vytrvalosť.

Emanuel Baek je známy ako evanjelista spoločnosti Amazing Facts, pričom prednášal vo viac ako 25 krajinách. Pomáha ľuďom nájsť nádej, odvah ...
18.11.2014
Šarlátová žena z Apokalypsy - Emanuel Baek
Zjavenie 17. kapitola. Žena sediaca na šelme. Identita ženy. Meno Babylon. Cirkev. Charakteristické črty babylonského náboženstva: Spochybňovanie Božieho slova, uctievanie mŕtvych, klaňanie sa slnku, spojenie cirkvi a štátu. Mesto. Duchovný Babylon - mesto, ktoré vládne nad kráľovstvami zeme. Mesto na siedmich vrchoch. Vyjdite z neho môj ľude.

Emanuel Baek je známy ako eva ...
18.11.2014
Znamenie šelmy a kríza - Emanuel Baek
Prorocká symbolika. Čo je šelma? Znamenie, číslo a meno. Súvislosť medzi Zj 13 a Dan 7.
Nabuchodonozor a zlatá socha. Traja mládenci a ohnivá pec. Moderný nábožensko-politický systém založený na pohanskom kulte. Celý svet nútený pokloniť sa. Vernosť. Boh vyslobodzuje svoj ľud uprostred krízy.

Emanuel Baek je známy ako evanjelista spoločnosti Amazing Facts, pričom pre ...
18.11.2014
Prorocké odpočítavanie - Emanuel Baek
300 starozákonných proroctiev predpovedalo Kristov 1. príchod, no napriek tomu Židovský národ nespozoroval príchod Mesiáša. Môže sa stať niečo podobné aj nám? Pohľad na predpovedané znamenia Kristovho 2. príchodu. Ktoré sa ešte nenaplnili? Štatistiky neklamú. Frekvencia a intenzita svetových pohrôm narastá. Pôrodné bolesti. Hlad, mor, zemetrasenia, vojny, ekologické zne ...
29.6.2014
Boh s nami - Christopher Kramp
Verejná prednáška - Načo som tu? Čo je konečný cieľ mojej existencie? Príbeh lásky. Nová zmluva - "Všetci ma budú poznať". Zákon napísaný na srdci. Vzťah medzi Božím zákonom a Božou láskou. Milujúci Boh sa snaží získať späť stratené ľudstvo napriek jeho odmietaniu.
Hlavné posolstvo Biblie. Ježiš - Boh s nami osobne. Aké bolo jeho poslanie na Zemi? Cirkev z vody ...
29.6.2014
História Cirkvi adventistov s.d. - Christopher Kramp
Zjavenie 10. kapitola. Anjel na mori a na zemi. Sladká knižka zhorkne. Naplnenie proroctiev Daniela a Zjavenia Jána. Zapečatené proroctvo 2300 večerov a rán. Očistenie svätyne. 1260 ročné obdobie a začiatok doby konca. 1290 dní. Blahoslavenie po 1335 dňoch. Náboženské prebudenie v Spojených štátoch a v Európe. Millerizmus. Raný adventizmus. Hnutie 7. mesiaca. Aká viera má ...
29.6.2014
Kráľovstvo Božie - Christopher Kramp
Čo sa stane pred Kristovým príchodom? Evanjelium kráľovstva. Aká je biblická definícia Božieho kráľovstva? Spravodlivosť, pokoj a radosť v Duchu Svätom. Kde sú hranice medzi Božím kráľovstvom a kráľovstvom tmy?
Myseľ tela a myseľ Ducha. Žatva. Kedy je hlásané evanjelium účinné?

Christopher Kramp je evanjelista a prezident adventistickej TV spoločnosti Joel Media ...
29.6.2014
Božia pečať zjednodušene - Christopher Kramp
Hĺbkové biblické štúdium o Božej pečati ako o ochrane pred katastrofickými udalosťami posledných dní. Zapečaťovanie - praktická skúsenosť bežného života. O čom rozmýšľame každý deň? Čo je témou našich rozhovorov? Fungovanie ľudského mozgu. Prekonávanie zlozvykov. Nápis na čele. Svätosť. Božie meno, Boží zákon, úloha Ducha svätého. Zásah do srdca. Sobota ...
29.6.2014
Duch Svätý a Egyptská záhrada - Christopher Kramp
Ako sa môžeme naučiť byť závislí na Bohu? Pokrok v kresťanskom živote. Zákonitosti rastu. Svetlo, dážď, pôda. Včasný a pozdný dážď. Aké sú podmienky pozdného dažďa? Oblak pozdného dažďa. Dva spôsoby ako sa zbaviť hanby hriechu. Nebezpečenstvo racionalizácie hriechu. Obdobie sucha za čias Eliáša. Je ľahšie modliť sa za oheň alebo za dážď?

2. zo série p ...
13.6.2014
Všetko alebo niečo - Christopher Kramp
Čo potrebujeme pre spasenie? Je viera jedinou podmienkou? Aj démoni veria, ale trasú sa. Aký je rozdiel medzi pravou spasiteľnou vierou a démonskou vierou? Rada verného svedka pre poslednú cirkev.
Čo znamená žiť na každom slove Božom? Sme lepší než pohania ak milujeme len vlastných? Nájdite odpovede na tieto otázky v tomto podrobnom biblickom štúdiu.

1. zo série predná ...
11.5.2014
Pravda za dve minúty
Čo je pravda? Nie je to otázka, ktorú si kládol len Pilát. Existuje absolútna pravda? Musíme tápať v neistote a relativizme?
Toto video dokazuje, ze pravda sa dá povedať za dve minúty.
1.5.2014
Krst - apríl 2014
Kategória: Z nášho života
15.4.2014
Služba žien - Pavla Šustková
Vďaka vzácnej návšteve sestry Pavly Šustkovej, zodpovednej za Oddelenie služby žien v rámci Československej únie, sme po celý deň mali možnosť uvažovať o nezastupiteľnej úlohe žien a matiek v rodinách, zborových spoločenstvách a v cirkvi.
10.11.2013
Okrskové zhromaždenie 2013
26.októbra 2013 sme v Bielom dome v Košiciach mali slávnostné okrskové zhromaždenie, ktoré sa nieslo v duchu vďaky Bohu za všetky jeho požehnania. Pozvané boli všetky zbory východného Slovenska a väčšina z nich prispela k bohatému hudobnému programu. Pozvaní boli br. Jiří Veselý bývalý predseda MSZ a br. Karol Badinský predseda SZ.
19.9.2013
Čo som sa od Ježiša naučil - Stanislav Byrtus
Jeho zasľúbenie o druhom príchode platí. Kedy sa naplní? Sledujme znamenia.
Súčasťou príchodu Ježiša Krista bude aj vzkriesenie mŕtvych.
Ak sa má jeho zasľúbenie naplniť na nás, je potrebné aby sme mu boli poslušní.
„Ak ma milujete, zachovávajte moje prikázania.“
Ctime si slová Ježiša Krista, ktorý sa za nás prihovára.

Príhovor bol odvysielaný v programe du ...
3.9.2013
Diela svetových klasikov - koncert duchovnej hudby - Sola Scriptura
Záznam z koncertu klasickej hudby pod názvom - Diela svetových klasikov, ktorý zorganizovali košické zbory 18.augusta 2013. Účinkuje 60-členný spevácky zbor a 40-členny symfonický orchester Vysokej školy teologickej Sola Scriptura v Budapešti. Koncert odznel v sále Domu Umenia v Košiciach. Zazneli na ňom skladby autorov Antonio Vivaldi, Dieterich Buxtehude, Georg Friedrich Hände ...
31.7.2013
Rozlúčka s Borisom
20. júla 2013 sme v košickom zbore mali slávnostné zhromaždenie pri príležitosti rozlúčky s bratom Borisom Kmecom a jeho manželkou. Br. Boris pôsobil u nás ako kazateľ v nástupnej praxi a po dvoch rokoch odchádza pôsobiť do Michaloviec. Ak sa chcete dozvedieť viac o tom čomu sa venoval počas svojej praxe, kliknite si ďalej....:)
Kategória: Z nášho života
31.7.2013
Emocionálna inteligencia - MUDr. Janka Nosková
Poznáte svoje emócie? Viete ich pomenovať? Viete ich kontrolovať? Dokážete rozvíjať emocionálnu inteligenciu u svojich detí, alebo im vytvárate v pocitoch skôr chaos? Pohľad na rúcho Kristovej spravodlivosti trochu inak.

O praktických situáciách v rodinách a pri výchove detí rozpráva MUDr. Janka Nosková, detská lekárka, predsedníčka Občianskeho združenia Život a Zdr ...
24.7.2013
Mládežnícka chata na Podbanskom
14. – 16. jún 2013 strávila košická mládež uprostred takmer nedotknutej prírody na Podbanskom, kde mala možnosť spolu stráviť nejaký čas, viac sa spoznať a tiež viac spoznať Boha. Ak sa chcete dozvedieť viac, čítajte ďalej....:)
Kategória: Z nášho života
10.7.2013
Dychovka z Maďarska
9.3.2013 sme prežili peknú sobotu spolu s bratmi a setrami z Maďarska, ktorí so sebou doniesli dychovú kapelu. Napriek jazykovej bariére, bolo pre nás povzbudením počúvať známe "Sionské" piesne v podaní ich hudobného telesa.
Po odpoludňajšej pobožnosti nám ochotne poslúžili a zahrali piesne na želanie. Vďaka Bohu za všetky talenty uplatnené v jeho službe.
Kategória: Z nášho života
6.7.2013
Kráľovná zo Sáby - Marek Riečan
Autor konfrontuje všeobecne známe fakty archeológie s údajmi, ktoré nachádzame na stránkach historických a prorockých kníh Biblie. Šiesta zo série prednášok "Staroveké ríše v proroctvách Biblie", ktoré mal autor v Košiciach v máji 2012.

Marek Riečan je kazateľom Cirkvi adventistov siedmeho dňa v zbore Bratislava, jeho veľkým koníčkom je archeológia a história.
Kategória: Prednášky, kázne
6.7.2013
Chetiti - zabudnutý národ - Marek Riečan
Autor konfrontuje všeobecne známe fakty archeológie s údajmi, ktoré nachádzame na stránkach historických a prorockých kníh Biblie. Piata zo série prednášok "Staroveké ríše v proroctvách Biblie", ktoré mal autor v Košiciach v máji 2012.

Marek Riečan je kazateľom Cirkvi adventistov siedmeho dňa v zbore Bratislava, jeho veľkým koníčkom je archeológia a história.
Kategória: Prednášky, kázne
6.7.2013
Filištínci - železní vojaci - Marek Riečan
Autor konfrontuje všeobecne známe fakty archeológie s údajmi, ktoré nachádzame na stránkach historických a prorockých kníh Biblie. Štvrtá zo série prednášok "Staroveké ríše v proroctvách Biblie", ktoré mal autor v Košiciach v máji 2012.

Marek Riečan je kazateľom Cirkvi adventistov siedmeho dňa v zbore Bratislava, jeho veľkým koníčkom je archeológia a história.
Kategória: Prednášky, kázne

1. z 2 strán (99 zázn.)             Počet záznamov na jednu stranu:

Pozvánky pre Košičanov i ostatných:
Už čoskoro príde náš Pán.... !
Pzývame všetkých k spoločným stretnutiam počas modlitebného týždňa v dňoch 7.-14. 11.2015 o 18:00 v priestoroch modlitebne CASD na Tajovsk ...
Nastal čas...
Pozvánka na cyklus prednášok Nastal čas...

kedy: 9-17.10.2015
vždy o 18:00
kde: Tajovského 8, Košice

Prednáša evanj ...
Návšteva v Osvienčime
Dňa 28.06.2015 bude návšteva v Osvienčime spojená s prehliadkou troch táborov so sprievodcom, ktorý nás oboznámi s rôznymi zaujímavos ...
Pozvánka na prednášky: Posledné slová ľuďom
dátum: od 18.02.2015
každú stredu
čas: 17:00
kde: Hlavná 68,

Čo hovorí Biblia o konci dejín?
Apokalypsa: Posledné sl ...
Prednášky o stvorení
V časovom rozmedzi naše mesto navštívy Mgr. Libor VOTOČEK, ktorý je spoluautorom a realizátorm unikátnej putovnej vedecko-historickej výstavy ...
Štúdium Svätého Písma - Čo učí Sväté Písmo o
dátum: vždy v utorok
čas: 17:00
kde: Tajovského 8,
v knižnici

„A Ježiš mu povedal: Ja som cesta i pravda i život; nik ...
Evanjelista Christopher Kramp
30.5.2014 19.00
31.5.2014 10.30
1.6.2014 17.00
Tajovského 8

V dňoch 30.5 – 1.6.2014 nás navštívi brat Christopher Kramp ...
Pravda za dve minúty
Čo je pravda? Nie je to otázka, ktorú si kládol len Pilát. Existuje absolútna pravda? Musíme tápať v neistote a relativizme?
Toto video ...
Recyklácia 2014
Pozývame Vás srdečne na ekologicko – charitatívnu akciu „RECYKLÁCIA“ Priateľov Zeme 2014. Akciu opäť organizujú Priatelia Zeme – SPZ ...
Prečo je náš život ťažší
Pozývame širokú verejnosť na prednášky s Mgr. Libora Votočka
Dátum: 5-15.5.2014
Čas: 17:00
Kde: Hlavná 68
Kvapka krvi - mobilný odber krvi
Kedy: 6.5.2014
Kde: Tajovského 8

V spolupráci s národnou transfúznou službou SR, CASD a ADRA Slovensko organizujú mobilný odber kr ...
Štúdium prorockej knihy Zjavenie Jána
dátum: vždy v utorok
čas: 17:00
kde: Hlavná 68

Pozývame vás na spoločné štúdium prorockej knihy Zjavenie Jána.
 

 

© CASD, zbory Košice, 2011